Целта не е да си по-добър от другите, целта е да бъдеш

по-добър от себе си. Автор: Уилям Фокнър